Tanulj Velünk!
Tanulásmódszertani sorozat
Pályázati azonosító: GINOP-6.2.3-17-2017-00005

Bevezető

Megosztott gyakorlás (Spaced/distributed practice)

Pomodoro technika

Információk előhívásán alapuló technika (Practice testing/Retrieve practice)

Kérdések feltevésén alapuló tanulás (Elaborative interrogation)

Összefüggések teremtésén alapuló technika (Interleaving)

Memória palota

Tanulókártyák

Elmetérkép/gondolattérkép

Rímfaragás

Tanulás kitalált történetek segítségével

Az információk lerajzolásán alapuló tanulás

Időközönkénti ismétlésen alapuló tanulás

Önmagyarázat (Pl. Feynman-technika)

Összeszőtt gyakorlat (több készség fejlesztése esetén)

Taníts valaki mást!

Mozaikszó